Ovládnite angličtinu aj nemčinu rýchlo so SPEAK DIRECT METHOD ®

Prvé kurzy pre verejnosť sme otvorili v marci 2011. V súčasnosti vyučujeme v moderných priestoroch v centre mesta na Františkánskej 3.  Ponúkame štúdium angličtiny, štúdium nemčiny a štúdium španielčiny priamou metódou SPEAK DIRECT METHOD®. Okrem tejto metódy vyučujeme aj formou konverzácií, individuálnych kurzov a výuky vo firmách. Našou prioritou je vzťah k študentovi a jeho reálne získané vedomosti. Snažíme sa, aby výučba jazykov u nás bola čo najefektívnejšia a zameraná na reálne potreby jednotlivca. Chceme, aby sa študenti naučili aktívne využívať jazyk v praxi.

 

Výučba touto metódou je založená na neustálom rozprávaní študentov. Každá lekcia obsahuje špeciálne navrhnuté dialógy medzi lektorom a študentmi. Študent automaticky odpovedá celou vetou na otázky lektora v cudzom jazyku bez prekladania do rodného jazyka. V odpovediach používa nové slovíčka a gramatiku.

 

Na hodinách sa nepoužíva rodný jazyk študentov, iba v prípade keď je treba učivo lepšie vysvetliť. Lektor pri odpovediach študentom pomáha napovedaním slov a opravuje ich gramatiku aj prízvuk. Hodiny sú vedené vo vysokom tempe a dynamike prirodzeným spôsobom. Študenti si zvykajú na inotáciu aj rýchlosť hovorenej formy jazyka.

 

Minimálne 80% každej lekcie sa zameriava na rozprávanie. Študenti si počas hodiny nemusia robiť žiadne poznámky, pretože všetko, čo sa preberá na hodine, je obsiahnuté v učebnici a tiež zaznamenané na CD nosičoch. CD sú súčasťou každej učebnice. Študenti sa tak môžu neustále zdokonaľovať v jazyku, aj mimo jazykovej školy.

 

Výhody SPEAK DIRECT METHOD®

  1. Rýchle tempo napredovania
  2. Neustále opakovanie učiva na hodine
  3. Materiály - učebnica + CD s nahratými diktátmi a hodinami.

Najlepší spôsob ako sa naučiť jazyk je ním rozprávať.

SPEAK DIRECT METHOD ® kniha 1

 

 SPEAK DIRECT METHOD ® kniha 2

 

SPEAK DIRECT METHOD ® kniha 3

 

SPEAK DIRECT METHOD ® kniha 4

SPEAK DIRECT METHOD ® kniha 5

 

SPEAK DIRECT METHOD ® kniha 6

 

SPEAK DIRECT METHOD ® kniha 7

 

SPEAK DIRECT METHOD ® kniha 8

 

SPEAK DIRECT METHOD ® kniha 9

 

SPEAK DIRECT METHOD ® kniha 10

 

SPEAK DIRECT METHOD ® kniha 11

Jazykové kurzy priamou metódou

Zaujala vás táto forma výučby? Prihláste ste sa na kurz angličtiny ŠTANDARD alebo na intenzívny kurz angličtiny, ktoré vyučujeme práve touto metódou.