Individuálne kurzy angličtiny a nemčiny

Individuálny spôsob výučby  na každom stretnutí prebieha v malom počte žiakov, to znamená 1 až 2 osoby s možnosťou aj iného počtu osôb po dohode. Intenzita výučby a čas sa odvíjajú od vzájomnej dohody medzi záujemcom a jazykovou školou. Takúto formu výučby ponúkame predovšetkým žiakom so záujmom o intenzívnejšie štúdium, ako je ponúkaný štandard na našej webovej stránke. Záujemca si má možnosť vopred dohodnúť individuálne podmienky výučby priamo so školou.

Máte záujem o individuálny kurz angličtiny a nemčiny?

Informácie o kurze 

V rámci takéhoto štúdia vyučujeme individuálny kurz angličtiny Speak Direct metódou a kurz nemčiny Die Direkte Methode. Individuálnu výučbu sa snažíme prispôsobiť čo najviac Vašim požiadavkám v rozsahu možností školy, kapacity lektorov a množstva uchádzačov. Cena kurzu je od 17,00 EUR/ 60 minút. Záujemcovia si môžu individuálnu výučbu angličtiny dohodnúť na telefónnom čísle 0917/401 069, prípadne môžu svoju požiadavku zaslať elektronickou cestou na emailovú adresu: kosice@topenglish.sk.

Individuálne kurzy angličtiny  – to pravé od TopEnglish Košice!

Vyplňte prihlášku na kurz