Priama metóda SPEAK DIRECT METHOD ®

SPEAK DIRECT METHOD ® je priama metóda, ktorá sa vyučuje v šiestich jazykoch – angličtina, nemčina, francúzština, španielčina, taliančina a ruština. Metóda kladie dôraz na rozprávanie v cudzom jazyku, ktoré je najťažšie zvládnuteľné. SPEAK DIRECT METHOD ® bola vytvorená v roku 2004 a prvýkrát aplikovaná v škole Peritus-Speed ​​School.

Výučba touto metódou je založená na neustálom rozprávaní študentov. Každá lekcia obsahuje špeciálne navrhnuté dialógy medzi lektorom a študentmi. Študent automaticky odpovedá celou vetou na otázky lektora v cudzom jazyku bez prekladania do rodného jazyka. V odpovediach používa nové slovíčka a gramatiku.

Na hodinách sa nepoužíva rodný jazyk študentov, iba v prípade keď je treba učivo lepšie vysvetliť. Lektor pri odpovediach študentom pomáha napovedaním slov a opravuje ich gramatiku aj prízvuk. Hodiny sú vedené vo vysokom tempe a dynamike prirodzeným spôsobom. Študenti si zvykajú na inotáciu aj rýchlosť hovorenej formy jazyka.

Minimálne 80% každej lekcie sa zameriava na rozprávanie.  Študenti si počas hodiny nemusia robiť žiadne poznámky, pretože všetko, čo sa preberá na hodine, je obsiahnuté v učebnici a tiež zaznamenané na CD nosičoch. CD sú súčasťou každej učebnice. Študenti sa tak môžu neustále zdokonaľovať v jazyku, aj mimo jazykovej školy.

Výhody SPEAK DIRECT METHOD ® 

Rýchle tempo napredovania

Študent si rýchlym tempom osvojí jazyk v hovorovej forme a ľahšie porozumie hovorenému jazyku v cudzej krajine. Každú otázku lektor kladie dvakrát  rýchlo za sebou. To umožní študentovi otázke porozumieť a odpovedať. Študent je nútený odpovedať v cudzom jazyku ihneď po otázke a to hneď od prvej vyučovacej hodiny. 

Neustále opakovanie

Časté opakovanie učiva je základom úspešného učenia sa cudzieho jazyka. Neustálym opakovaním sa u študenta vytvárajú určité reflexy a po čase je schopný sám spontánne reagovať na kladené otázky. 

Najlepší spôsob ako sa naučiť jazyk je ním rozprávať. 

Materiály

Učebnice pre výučbu piatich jazykov (nemčina, francúzština, španielčina, taliančina a ruština) boli vytvorené v 2004 - 2006 v Peritus – Speed School v spolupráci s rodenými hovorcami a metodikmi. Odvtedy sú pravidelne aktualizované a modernizované. Materiály boli testované päť rokov na študentoch Peritus v skupinovej aj individuálnej výučbe.

Materiály sa skladajú z 11 učebníc a tvoria 12 stupňov. Ku každej učebnici je priložené CD s nahratými diktátmi a hodinami. Knihy sú prehľadne spracované pre používateľov so sekciami nových slov, gramatiky, otázok a odpovedí.

SPEAK DIRECT METHOD ® kniha 1

Obsah knihy tvorí:

 

 SPEAK DIRECT METHOD ® kniha 2

Obsah knihy tvorí:

 

SPEAK DIRECT METHOD ® kniha 3

Obsah knihy tvorí:

 

SPEAK DIRECT METHOD ® kniha 4

Obsah knihy tvorí:

SPEAK DIRECT METHOD ® kniha 5

Obsah knihy tvorí:

 

SPEAK DIRECT METHOD ® kniha 6

Obsah knihy tvorí:

 

SPEAK DIRECT METHOD ® kniha 7

Obsah knihy tvorí:

 

SPEAK DIRECT METHOD ® kniha 8

Obsah knihy tvorí:

 

SPEAK DIRECT METHOD ® kniha 9

Obsah knihy tvorí:

 

SPEAK DIRECT METHOD ® kniha 10

Obsah knihy tvorí:

 

SPEAK DIRECT METHOD ® kniha 11

Obsah knihy tvorí: